Mikrobiyoloji

Tam otomatik iş akışı ile BD MAX, izolasyondan, real-time PCR aşamsı ve raporlamaya kadar eliniz değmeden işlem yapmanızı sağlar.

 

FDA onaylı ktiler kullanılabildiği gibi kendi tasarladığınız primerler ile de opere edilebilir açık bir platformdur.

BD VIPER ve uyumlu HPV semi-genotiplendirme kiti ile yüksek riskli HPV tiplerini ayırt etmeniz mümkün.

Advanced Biological Laboratories (ABL), mikrobiyoloji alanında Sanger ve yeni nesil dizileme verilerini otomatik raporlayan DeepCkek ve ViroSeq yazılımları ile tanınmaktadır.  

 

2016 yılı itibariyle HIV ilaç direnci, HCV ilaç direnci ve genotiplendirme, HBV tüm genom dizileme kitleri ve yazılım çözümlerini tanıtmıştır.  

Olasılıkları Hayal Edin

Tam otomatik iş akışı ile BD MAX, izolasyondan, PCR aşamsı ve raporlamaya kadar eliniz değmeden işlem yapmanızı sağlar.

 

FDA onaylı kitler kullanılabildiği gibi kendi tasarladığınız primerler ile de opere edilebilir açık bir platformdur.

BD VIPER ve uyumlu HPV semi-genotiplendirme kiti ile yüksek riskli HPV tiplerini ayırt etmeniz mümkün.

 

BD MAX - Verimliliği yeniden keşfedin

 • Real-time PCR temelli teknoloji

 • Tekrarlanabilir, güvenilir ve hassas sonuçlar

 • Sürekli genişleyen test menüsü

 • El değmeden, sistem içi DNA izolasyonu ve örnek hazırlığı 

 • Tek koşumda farklı parametreleri çalışma imkanı

 • C.Diff, Enterik bakteri, STD ve HAI panelleri

Test menüsü

BD Onclarity HPV Assay - Verimliliği yeniden keşfedin

 • BD Viper, izolasyon, real-time PCR örnek hazırlığı, PCR ve raporlama dahil tam otomatik ve el değmeden çalışan bir moleküler analizördür.

 • BD Onclarity™ HPV Assay Real-time PCR yöntemi ile çalışan HPV semi-genotiplendirme testidir.  

  • Servikal kanser oluşumunda yüksek risk öngörülen HPV 16, 18 ve 45 gibi genotipler ayrı ayrı raporlanır.

  • HPV E6/E7 bölgesine göre dizayn edilen test,

   • Yüksek negatif prediktif değere sahiptir​

   • L1 bölgesinde sıkça görülebilen delesyonlara karşı korunur

  • Optimize dizayn sayesinde düşük-risk HPV genotipleri ile çarpraz reaksiyon göstermez ve pozitif prediktif değeri yüksektir.​

  • CIN3+ için %100 

              CIN2+ için %97,3 

              < CIN 2 %84.3 klinik hassasiyet tespit edilmişti.

 • ThinPrep ve SurePath uyumludur.

 

Yeni Nesil İlaç Direnci

Advanced Biological Systems'ın otomatik raporlama platformu DeepChek ve HIV ve HCV ilaç direncini yeni nesil dizileme kitleri ile artık yeni nesil dizileme ile daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Aynı platformun HBV ve CMV, için de çözümleri mevcuttur.

Veri Analizinden Korkmayın!

DeepChek ve ViroScore yazılımları ile yeni nesil dizileme veya sanger verisine el değmeden hasta raporu oluşturmak mümkün.

Kapsamlı HIV genotiplendirme raporunda;

 • %1, %10, %15 ve %20 limitlerinde varyant görülme sıklıkları raporlanır,

 • Tespit edilen varyantlar bir liste halinde verilir, yükü ve yüzde prevelansı yazılır,

 • Raporlama, ANRS, Rega Institute, RIS ve Stanford veritabanlarına göre yapılır ve tespit edilen varyantlar her biri için ayrı ayrı dirençli, muhtemel dirençli ve hassas şeklinde sınıflandırı,

 • DHHS HIV Tedavi Yönetmeliği'ne (2013) göre varyanta yönelik önerilen ilaç ve kombinasyon oranları belirtilir,

 • HIV alttipi raporlanır,

 • Veri kalitesi ile ilgili bilgi verilir.

DeepChek HIV İlaç Direnci Rapor Örneği

Kolay İş Akışı

1. DeepChek Assay kitleri ile virüsün hedef bölgelerini PCR ile çoğaltın.

2. Ardından kullandığınız yeni nesil dizileme platformuna uygun kütüphane hazırlık kiti ile (örn. Illumina platformları için Nextera XT önerilmektedir)

3. Yeni nesil dizileme sisteminiz ile virüsün çoğalttığınız bölgelerini dizileyin.

4. Elde ettiğiniz .fastq ham verisini DeepChelk HIV yazılımına yükleyerek saniyeler içerisinde raporunuza ulaşın.

HBV Broşürü

HCV Broşürü

HIV Broşürü

2016 EASL Tedavi Yönetmeliği'ne göre bu tür testlere erişimi olan kinisyenlerin, HCV NS5A bölgesinde 24 ile 93. nükleotidleri için test yaptırmasını önermektedir. Mutasyon yükü limiti %15 olarak belirlenmiştir ve altının rapor edilmesi önerilmemektedir.

DeepChek Assays

HIV 

 

HCV

 • DeepChek HCV NS5A Drug Resistance Assay

 • DeepChek HCV NS5B Drug Resistance Assay

 • DeepChek HCV NS3 Drug Resistance Assay

 • DeepChek HCV NS5B+ 5'UTR Genotyping Assay

 • DeepChek HCV 5'UTR Genotyping Assay

 • DeepChek HCV CORE Genotyping Assay

 • DeepChek HCV Software (CE-IVD)

HBV

 • DeepChek HBV RT Genotyping and DR Assay

 • DeepChek HBV Core & Pre-Core Assay

 • DeepChek HBV Software (CE-IVD)