Herediter Kanserler

Herediter Meme/Over Kanseri (HMOK)

HMOK genetik temelde oluşan, ailede seyredebilen ve meme veya over kanserine sebep olan bir hastalıktır. Dünyada en çok analiz edilen iki gen bu hastalığın temelini oluşturmaktadır: BRCA 1 ve BRCA 2. Bu iki gende mutasyon taşıyan bireylerin yaşam boyu meme veya over kanseri olma riskleri artar ve hastalık çoğunlukla erken yaşta baş gösterir.

BRCA 1 ve BRCA 2 genleri DNA hasarı onarım yolaklarında yer alan ve hücrelerin kanser hücresine dönüşmelerini engelleyen genlerdir.  Meme kanserlerinin %7’si ve over kanserlerinin %11-15’i  otozomal dominant kalıtılan BRCA 1 veya BRCA 2’deki mutasyonlar sebebiyle oluşmaktadır.

Kanser riski değerlendirilirken bireyin aile geçmişi, genetik test ihtiyacını ortaya koymaktadır. Test sonucuna göre ise, kontrol sıklığı arttırılabildiği gibi, preventif girişimlerde de bulunulabilinir.

HEREDİTER KANSER İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ GENLERİN ÇOĞU İÇİN SADECE DİZİ ANALİZİ YETERLİ ÇÖZÜM DEĞİLDİR.

Kullandığımız biyoinformatik algoritma sayesinde, yeni nesil dizileme verisinde delesyon/dublikasyon analizi yapmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? 

© 2017  Gen Era Diagnostik A.Ş. 

My Office İs Merkezi Barbaros Mah.

Çiğdem Sok. No:1 D:26 34746 Ataşehir

İstanbul

+90 216 455 58 22- 23

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon