Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız Hakkında

Gen Era 2013 yılında ilk kurulduğu günden itibaren moleküler tanı ve yaşam bilimleri alanında ülkemizin öncü girişimi olmak için sıkı bir çalışma içerisindedir. Yetkin kadrosu ve amaca yönelik ürün ve hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş ürün portföyüyle, bilim insanları, klinisyenler , laboratuvarlar ve en nihayetinde son kullanıcılar için değer yaratmayı amaçlar. Bu faaliyetlerini yürütürken TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak, risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerini düzenlemeyi esas almaktadır.

 

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Politikamız;

 

 • Gen Era Diagnostik A.Ş.' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

 

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak.

 

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak.

 

 • Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak.
   

 • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak.
   

 • İş sürekliliğini sağlayarak devamlılığını test etmek.

 

 • Bilgi Güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak

 

 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
   

 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

TR Ön.jpg